Ulmus 'Plantijn' (Iep)

De 'Plantijn' is een Nederlandse cultivar die aanvankelijk sterk groeit. De kroon is minder zuilvormig dan bij 'Lobel'. 'Plantijn' groeit eerst nog kegelvormig tot breed ovaal maar vormt uiteindelijk een waaiervormige kroon. Deze is dicht gesloten met een min of meer doorgaande hoofdstam en dicht vertakte zijtakken die iets schuin langs de hoofdstam groeien. Het blad is grijzig groen en krult op bij droogte. In de herfst verkleurt het geel. Deze cultivar is weinig gevoelig voor iepziekte.