Tilia americana 'Nova' (Linde)

De Tilia americana 'Nova' is een tamelijk snelle groeier met een losse kroon die uiteindelijk een maximale hoogte van circa 30 meter bereikt. Jonge bomen hebben nog een gladde grijze bast maar bij oude bomen krijgt deze regelmatige ondiepe groeven. Jonge twijgen zijn glad en olijfgroen, aan de zonzijde en top vaak roodbruin.