Sorbus aucuparia Cardinal Royal (Lijsterbes)

De Sorbus aucuparia Cardinal Royal heeft een breed eironde kroon. In de eerste jaren is de kroon nog tamelijk smal, later wordt deze breder. Door de overvloedige vruchtdracht gaan de takken meer overhangen waardoor de kroonvorm uiteindelijk bijna rond wordt. De gladde stam is lichtgrijs en bladdert op latere leeftijd wat af. De herfstkleur is geel tot oranjerood. Gelijktijdig met de herfstverkleuring verschijnen oranjerode tot rode vruchten.