Salix alba 'Belders' (Wilg)

De Salix alba 'Belders' heeft een mooi rechte tot iets bochtige stam en een smal ovale tot eironde kroon. Hoogte tot circa 25 meter. Wordt in het landschap vaak als knotwilg gebruikt en blijft dan beduidend lager. De geelbruine tot grijze stam is kurkachtig gegroefd. Groeit op vochtige plaatsen en kan tijdelijk onder water staan, maar gedijt ook nog op drogere plaatsen.