Quercus acutissima (Eik)

De kroon van de Quercus acutissima is gesloten en breed eirond uitgroeiend. Jonge twijgen zijn kantig en dicht behaard. Aan de grijsbruine twijgen staan roodbruine knoppen. Het op Castanea gelijkende blad is matglanzend en donkergroen. De vorm is variabel, gewoonlijk langwerpig tot lancetvormig. De eikels zijn voor de helft tot twee derde omsloten door een halfrond napje dat bezet is met slanke schubben.